Welkom op de site van Noviopost

Noviopost is een vereniging in Nijmegen van postzegelverzamelaars, ook wel filatelisten genoemd.

Zij organiseert de volgende activiteiten:

- Maandelijkse bijeenkomsten

- Jaarlijks Postzegel Totaal

- Het Jo Toussainttournooi tijdens Postzegel Totaal

- Twee maal per jaar een grote veiling

Op dit moment wordt overleg gepleegd over de hervatting van activiteiten in de O.C. Huisman sporthal vanaf 1 september.

Voor de middagbijeenkomsten geldt dat er nog overleg met de Gemeente is

 

Een voorlopig programma van de activiteiten na 1 september kunt u vinden bij bijeenkomsten. Of de bijeenkomsten door kunnen gaan hangt uiteraard af van de regels die op dat moment gelden.

 

Hertogpost 2020 is verplaatst naar 18, 19 en 20 maart 2021.

en heet dan Hertogpost 2021

 

Nieuw op de site:

Novioposta 2020-2 staat nu op de site

 

3-08-2020

Daarnaast ontvangen de leden 4 keer per jaar het verenigingsblad Novioposta.

De leden ontvangen het maandblad Filatelie van de KNBF.

 

blanco1
Logo waalbrug
13k
2k
1k