Welkom op de site van Noviopost

Noviopost is een vereniging in Nijmegen van postzegelverzamelaars, ook wel filatelisten genoemd.

Zij organiseert de volgende activiteiten:

- Maandelijkse bijeenkomsten

- Jaarlijks Postzegel Totaal

- Het Jo Toussainttournooi tijdens Postzegel Totaal

- Twee maal per jaar een grote veiling

Daarnaast ontvangen de leden 4 keer per jaar het verenigingsblad Novioposta.

De vereniging heeft een bibliotheek.

De leden ontvangen het maandblad Filatelie van de KNBF.

Wilt u meer weten over de vereniging of lid worden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging

secretaris

Op 2 Januari 2018 is oud voorzitter Jo Toussaint overleden

DEF BANNER NOVIOFAIR 2019

 

blanco1
Logo waalbrug
13k
2k
1k