Welkom op de site van Noviopost

Noviopost is een vereniging in Nijmegen van postzegelverzamelaars, ook wel filatelisten genoemd.

 

 

Zij organiseert:

- Maandelijkse bijeenkomsten

- Jaarlijks Postzegel Totaal

- Het Jo Toussainttournooi tijdens Postzegel Totaal

- Twee maal per jaar een grote veiling

Vandaag, 10 januari, is het bericht binnengekomen van het overlijden van Theo Meeuwsen.

Theo heeft jarenlang de inname en afwikkeling van materiaal voor de rondzending verzorgd. Hij is hier kortgeleden mee gestopt en meer informatie kunt u vinden in Novioposta 2020-4.

We wensen de familie alle sterkte toe bij dit verlies.

 

Er is een voorlopig programma voor de bijeenkomsten. Voor de ledenbijeenkomsten is er een protocol. Daarvoor verwijzen we u naar Novioposta nummer 2020-3.

Voor de avond bijeenkomsten geldt dat u zich van tevoren bij de secretaris moet aanmelden.

(secretaris@noviopost.nl)

Voor de middagbijeenkomsten gelden de algemene regels voor Wijkcentra.

 

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 8 december heeft het Bestuur van Noviopost in verband met de coronapandemie besloten tot 22 februari alle bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden.
We zetten in op een eerste volgende bijeenkomst op maandag 22 februari.
Op vrijdag 5 maart is dan een ledenavond, waarop de jaarvergadering wordt gehouden en die tevens kijkavond is voor de veiling van zaterdag 6 maart.

Het Bestuur.

 

 

 
 

Hertogpost 2021 is verplaatst naar 30 september t/m 2 oktober 2021.

 

 

Nieuw op de site:

Novioposta 2020-4 staat nu op de site

 

10-1-2021

blanco1
Logo waalbrug
13k
2k
1k